Projecten

Winterklaar maken Fort van Ertbrand

Fort van Ertbrand maakt zich winterklaar

De afgelopen drie jaar heeft Natuurpunt hard gewerkt in het fort van Ertbrand in Kapellen om de leefomstandigheden van de vele vleermuizen flink te verbeteren.

Het Fort van Ertbrand is gelegen naast de Antitankgracht in Kapellen. Het is het meest noordelijke fort van de buitenste fortengordel rondom Antwerpen. Het Ertbrandbos is ook hét natuurknooppunt tussen de natuur- en bosgebieden van Stabroek, Kapellen, Brasschaat en het Grenspark Kalmthoutse Heide. 

Het Fort Ertbrand behoort tot het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats'. Het was al een goede overwinteringsplek voor vleermuizen wat niet zo verwonderlijk is. Verschillende soorten vleermuizen zoals watervleermuis, baardvleermuis en franjestaart houden van de combinatie van een goed winterverblijf en een aantrekkelijk jacht- en leefgebied in de omgeving. Het omringende Ertbrandbos voldoet aan dit profiel.

Werken in het fort

De oude afwateringsgangen waren met de tijd dichtgeslibd met zand. De gangen werden vakkundig leeggezogen door Group Peeters. We maakten gebruik van een custom made installatie om de gangen vrij te maken en het zand naar buiten te transporteren. Deze gangen werden nadien afgesloten met hekwerk om menselijke indringers tegen te houden maar toegankelijk te houden voor de vleermuizen. Het herstel van de functie van deze gangen draagt bij aan de instandhouding van het gebouw, en ze bieden ook het ideale klimaat voor de vele overwinterende vleermuizen.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/het-fort-van-ertbrand-maakt-zich-klaar-voor-een-nieuwe-winter-20211008

Robotica Smart Tooling

Interreg Vlaanderen-Nederland

Group Peeters participeert via Interreg Vlaanderen-Nederland in grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

Het Robotica Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland, welke hun financiële steun geniet. Ki<|MPi ontwikkelt hiervoor in samenwerking met Peeters en andere partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

 Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen.

Peeters gaat de uitdaging aan om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen.

KI<MPi

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KICMPi verantwoordelijk gesteld.

Binnen het project werkt Groep Peeters nauw samen met de volgende project partners: KICMPi, BASF, DOW Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.

Verlenging projectduur

Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016 met oorspronkelijke einddatum op 31 augustus 2019. Echter recentelijk werd goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020 omdat een aantal deelprojecten voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur vergen. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.

Voortgang cluster Cleaning

Nobleo kwam bij Group Peeters een zelfrijdende robot testen op een stalen wand. Deze robot heeft een traject in horizontale banen met verschillende aangepaste parameters een aantal keren volledig zelfstandig afgewerkt en de bevindingen waren alvast zeer positief! De robot moet in de toekomst vervuiling herkennen, losmaken en verwijderen ook in besloten ruimten om zo veiliger en efficiënter te werken. Na de experimenten is er onderling informatie uitgewisseld met Nobleo; een mooie wisselwerking tussen de theoretische kennis en praktijk ervaring! Group Peeters richt zich vooral op metingen, data analyse en het autonoom werken. Onze collega service bedrijven richten zich op navigatie en reinigingsgraad.

De volgende stappen zijn onder andere verbeteringen doorvoeren op basis van verdere praktijktesten met betrekking tot het regelen van de magneet sterkte bij de Cleaning robot. Hiervoor wordt een regelsysteem ontwikkeld. De hoogte van de magneten van de carrier zullen instelbaar worden gemaakt. De komende tijd zal gewerkt gaan worden aan de integratie van de Serenity-Nobleo technologie.

 

Maatwerk voor BOREALIS: high-tech catalyst zeef/scheid/menginstallatie

Maatwerk voor onze klant: high-tech catalyst menginstallatie

Wat?

Group Peeters ondersteunt onze klant in hun volledige onderhoudsproces van de reactoren (ledigen en vullen van de reactoren en behandelen van de katalyst).

Hoe?

We ontwikkelden, in nauwe samenwerking met onze eindklant en de leverancier, een totaaloplossing voor het recycleren, zeven, scheiden en mengen van de katalysator.

De installatie werkt volcontinu, waarbij we de mengverhouding voortdurend bewaken. De opstelling is volledig stofdicht en vult de bins automatisch af tot een vooraf ingesteld gewicht.

In een volgende fase wordt de installatie aangepast om het spent katalysator te scheiden in zijn verschillende componenten. Tweederde wordt gerecupereerd en gebruikt bij de volgende katalysatorwissel.

Non-Entry tankcleaning

Wat?

Tankreiniging zonder betreding (Non-Entry), waarbij meer dan 95% van het product gerecupereerd is.

Hoe?

PTS (Peeters Tank Solutions) heeft 3 tanks geflushed, gasvrij gemaakt en gereinigd: 2 crude oil tanks (ø 55 mtr.) en 1 slob tank (ø 44 mtr.) Na 4 weken is ruim 2.000 ton product uit de eerste tank gerecupereerd zonder betreding; de reinigingskosten zijn gedekt door het voordeel van afvalreductie en terugwinnen van het product.

Coating verwijderen met Ultra Hoge Druk

Coating verwijderen met Ultra Hoge Druk

Wat?

Oude verflagen of coating snel verwijderen met Ultra Hoge Druk (3.000 bar)

Hoe?

Bij een van onze opdrachtgevers hebben we met deze straalmethode een verflaag verwijderd van de kalkoventoren. Op een glad oppervlak is per shift een voortgang behaald van 50m² per medewerker. Voordelen van het UHD stralen is dat er geen straalgrit wordt gebruikt of hoeft te worden verwerkt, er geen stofoverlast is en er een minimale hoeveelheid spuitwater vrijkomt.

 

Een opdracht met een uitzicht !

Peeters cleaning in Le Havre

Wat?

Reinigen van 2,5 km lange zwaar vervuilde  pijpleidingen d.m.v. piggen

Hoe?

Om grote olietankers in de haven te kunnen laten aanleggen ligt bij Le Havre, Normandië een pier die twee kilometer vanaf de kustlijn in zee loopt. Vanuit het aanlegpunt ledigden we de leidingen door ze te piggen en daarnaast een pijplijn met een lengte van 100 meter  te reinigen door ze te reinigen met warm water onder hoge druk. De leidingen mochten niet blootgesteld worden aan een over- of onderdruk van 1 bar waardoor we geen detergenten konden gebruiken en we de hoeveelheid afvalwater tot een minimum moesten beperken. Eerst voerden we succesvol een serie proeven uit met vacuümpiggen en ander custom-made materiaal waarna we deze job perfect volgens plan konden uitvoeren.

Lossnijden topsectie van fractionator mbv UHD watersnijden

Wat?

Lossnijden van de topsectie van een fractionator op een raffinaderij

Hoe?

De 60 ton wegende top (doorsnede 6 meter, wanddikte 25 mm) werd om veiligheidsredenen m.b.v. de koudwatersnijdtechniek 'afgesneden' om te worden vervangen door een nieuw deel. Deze techniek maakt het mogelijk om vonkvrij te snijden zonder explosiegevaar.

Deze opdrachtgevers hebben reeds voor Group Peeters gekozen:

 • Sabic
  Lanxess
 • Croda
  Borealis
  Aquafin
 • Arlanxeo
  Logo Total
  Nippon
 • Logo Sitech services
  Logo Waterstromen
  Logo Century Aluminum
 • Engie Electrabel
  Umicore
  Logo RHDHV
 • Logo Rosier Nederland BV
  Logo RWE
  BASF
 • AGC
  Covestro
  BP
 • Campine
  DSM
  Havenbedrijf Antwerpen
 • Janssen Pharmaceutica
  Lubrizol
  ATPC
 • Nyrstar
  Oleon
  Vopak
 • Agentschap Wegen en Verkeer
  Ineos