Projecten

Maatwerk voor BOREALIS: high-tech catalyst zeef/scheid/menginstallatie

Maatwerk voor onze klant: high-tech catalyst menginstallatie

Wat?

Group Peeters ondersteunt onze klant in hun volledige onderhoudsproces van de reactoren (ledigen en vullen van de reactoren en behandelen van de katalyst).

Hoe?

We ontwikkelden, in nauwe samenwerking met onze eindklant en de leverancier, een totaaloplossing voor het recycleren, zeven, scheiden en mengen van de katalysator.

De installatie werkt volcontinu, waarbij we de mengverhouding voortdurend bewaken. De opstelling is volledig stofdicht en vult de bins automatisch af tot een vooraf ingesteld gewicht.

In een volgende fase wordt de installatie aangepast om het spent katalysator te scheiden in zijn verschillende componenten. Tweederde wordt gerecupereerd en gebruikt bij de volgende katalysatorwissel.

Non-Entry tankcleaning

Wat?

Tankreiniging zonder betreding (Non-Entry), waarbij meer dan 95% van het product gerecupereerd is.

Hoe?

PTS (Peeters Tank Solutions) heeft 3 tanks geflushed, gasvrij gemaakt en gereinigd: 2 crude oil tanks (ø 55 mtr.) en 1 slob tank (ø 44 mtr.) Na 4 weken is ruim 2.000 ton product uit de eerste tank gerecupereerd zonder betreding; de reinigingskosten zijn gedekt door het voordeel van afvalreductie en terugwinnen van het product.

Coating verwijderen met Ultra Hoge Druk

Coating verwijderen met Ultra Hoge Druk

Wat?

Oude verflagen of coating snel verwijderen met Ultra Hoge Druk (3.000 bar)

Hoe?

Bij een van onze opdrachtgevers hebben we met deze straalmethode een verflaag verwijderd van de kalkoventoren. Op een glad oppervlak is per shift een voortgang behaald van 50m² per medewerker. Voordelen van het UHD stralen is dat er geen straalgrit wordt gebruikt of hoeft te worden verwerkt, er geen stofoverlast is en er een minimale hoeveelheid spuitwater vrijkomt.

 

Een opdracht met een uitzicht !

Peeters cleaning in Le Havre

Wat?

Reinigen van 2,5 km lange zwaar vervuilde  pijpleidingen d.m.v. piggen

Hoe?

Om grote olietankers in de haven te kunnen laten aanleggen ligt bij Le Havre, Normandië een pier die twee kilometer vanaf de kustlijn in zee loopt. Vanuit het aanlegpunt ledigden we de leidingen door ze te piggen en daarnaast een pijplijn met een lengte van 100 meter  te reinigen door ze te reinigen met warm water onder hoge druk. De leidingen mochten niet blootgesteld worden aan een over- of onderdruk van 1 bar waardoor we geen detergenten konden gebruiken en we de hoeveelheid afvalwater tot een minimum moesten beperken. Eerst voerden we succesvol een serie proeven uit met vacuümpiggen en ander custom-made materiaal waarna we deze job perfect volgens plan konden uitvoeren.

Lossnijden topsectie van fractionator mbv UHD watersnijden

Wat?

Lossnijden van de topsectie van een fractionator op een raffinaderij

Hoe?

De 60 ton wegende top (doorsnede 6 meter, wanddikte 25 mm) werd om veiligheidsredenen m.b.v. de koudwatersnijdtechniek 'afgesneden' om te worden vervangen door een nieuw deel. Deze techniek maakt het mogelijk om vonkvrij te snijden zonder explosiegevaar.

Robotica Smart Tooling

Interreg Vlaanderen-Nederland

Group Peeters participeert via Interreg Vlaanderen-Nederland in grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

Het Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met Peeters en andere partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

 Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen.

Peeters gaat de uitdaging aan om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen.

KI<MPi

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KICMPi verantwoordelijk gesteld.

Binnen het project werkt Groep Peeters nauw samen met de volgende project partners: KICMPi, BASF, DOW Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

Update:

Op 17 juli jl. kwam Nobleo een zelfrijdende robot testen op een stalen wand bij Group Peeters.

Deze robot heeft een traject in horizontale banen volledig zelfstandig afgewerkt, de eerste bevindingen waren dus zeker en vast positief!

De test is verschillende keren met aangepaste parameters doorlopen. In de toekomst zullen er nog andere testen volgen, dit met bijkomende patronen en onder reële condities met hogedruk en vacuüm.

Na de experimenten is er onderling informatie uitgewisseld met Nobleo; een mooie wisselwerking tussen de theoretische kennis en praktijk ervaring!

Deze opdrachtgevers hebben reeds voor Group Peeters gekozen:

 • Aquafin
  AGC
 • Agentschap Wegen en Verkeer
  Arlanxeo
  BASF
 • Borealis
  BP
  Logo Century Aluminum
 • Campine
  Croda
  Covestro
 • Lanxess
  DSM
  Nippon
 • Engie Electrabel
  Logo RHDHV
  Havenbedrijf Antwerpen
 • Sabic
  ATPC
  Logo Sitech services
 • Ineos
  Logo Total
  Janssen Pharmaceutica
 • Logo Waterstromen
  Umicore
  Logo Rosier Nederland BV
 • Logo RWE
  Lubrizol
  Nyrstar
 • Oleon
  Vopak